: : This smile was more powerful than all the automatons - it was a ray of reality : :

Thursday, September 08, 2005

Plåga och åter plåga blir min lott

Jag äcklas av livet. Jag kan inte hålla tillbaka min klagan, jag vill ge ord åt min bitterhet. Jag säger till Gud: Döm mig inte skyldig, låt mig veta varför du söker sak med mig. Vad har du för glädje av att förtrycka, att förkasta den du själv har skapat, medan ditt ljus lyser över de gudlösa? (Job 10:1-3)

Men vad du hade i sinnet var detta, jag vet vilka planer du hyste: att vakta på om jag syndade och aldrig fria mig från min skuld. Om jag är skyldig - ve mig! Och är jag oskyldig går jag ändå inte fri utan mättas av skam och elände. Om jag står på mig jagar du mig lik ett lejon, jag får åter känna på hur underbart du handlar. Du skaffar ständigt nya vittnen mot mig och eggar upp dig mot mig mer och mer. Plåga och åter plåga blir min lott.
(Job 10:13-17)

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

jag känner med dig men är detta rätt?

"Om jag står på mig jagar du mig lik ett lejon,"

Ska det inte stå "likt", alternativt kan det stå också "liksom", men det ändrar innebörden. Roligt när man bryter ner ord i morfem....

12:23 AM, September 09, 2005  
Blogger thomas said...

Hmm, jag blir osäker nu. Jag har inte min Bibel tillgänglig just nu så jag har hämtat verserna från Bibeln.se. Om de har gjort fel så står jag här med byxorna nere.

7:53 AM, September 09, 2005  
Anonymous Anonymous said...

Men därvid gömde du i ditt hjärta den tanken, jag vet att du hade detta i sinnet: om jag syndade skulle du vakta på mig och icke lämna min missgärning ostraffad. Ve mig, om jag befunnes vara skyldig! Men vore jag än oskyldig, så finge jag ej lyfta mitt huvud, jag skulle mättas av skam och skåda min ofärd. Höjde jag det likväl, då skulle du såsom ett lejon jaga mig och alltjämt bevisa din undermakt på mig. Nya vittnen mot mig skulle du då föra fram och alltmer låta mig känna din förtörnelse; med skaror efter skaror skulle du ansätta mig.

11:37 PM, September 12, 2005  
Anonymous Anonymous said...

Läs 73:e psalmen, den passar rätt bra in i sammanhanget tycker jag.

11:57 PM, September 12, 2005  

Post a Comment

<< Home