: : This smile was more powerful than all the automatons - it was a ray of reality : :

Tuesday, September 27, 2005

Dårskap och döden


Ända till den andra halvan av 1400-talet och till och med litet längre regerar dödtemat ensamt. Människans öde, tidernas öde, har pestens och krigets ansikte. Det som överskuggar den mänskliga existensen är detta fullbordande och denna ordning från vilken ingenting undslipper. Närvaron som hotar själva världens innersta, det är en avköttsligad närvaro. Och då i seklets sista år vänder sig denna stora ängslan mot sig själv; förlöjligandet av vanvettet tar dödens och dess allvars plats. Från upptäckten av den ofrånkomliga döden, som fatalt reducerar människan till ingenting, har man passerat till föraktfull kontemplation av det ingenting som själva existensen är. Fruktan för dödens absoluta gräns går över i ihållande ironi. Man desarmerar den i förväg. Man förlöjligar den genom att ge den en vardaglig och kuvad form, genom att sprida ut den i varje människas laster, svårigheter och löjligheter. Att utplåna döden är inte längre någonting därför att den redan var i allting, därför att livet självt bara var futiliteter, fåfänga ord, ett mischmasch av bjällror och narrstav. Huvudet är tomt liksom kraniet skall bli. Vanvettet är dödens ”redan här”.

Michel Foucault, Vansinnets historia (1983), sidan 27

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hamlet blev klassad som galen och därför sänd till England. Tillbaka på en kyrkogård i Danmark diskuterar han med sin vän Horatio.

Hamlet: Vad allt kan vi inte komma att nyttjas till, Horatio! Skulle inte inbillningen kunna spåra Alexanders stoft tills den finner det som en tapp i ett sprund?

Horatio: Det vore att forska alltför närgånget, om man skulle forska så.

Hamlet: Nej minsann, inte alls; man skulle kunna följa honom dit med måttfull besinning, ledd av sannolikheten; såhär: Alexander dog, Alexandet vart begraven, Alexander blev till stoft igen; stoftet är jord; av jord får man formlera; och varför skulle man inte av den lera, som han blev förvandlad till, kunna göra en tapp till ett ölfat?

2:05 AM, September 28, 2005  

Post a Comment

<< Home