: : This smile was more powerful than all the automatons - it was a ray of reality : :

Tuesday, September 20, 2005

Cthulhu är ett monster

Multituden är ett monster, därför att den inte har ett väsen eller ens en bestämning. Den är i sig skapande av ett oändligt antal väsen, och ett oändligt antal bestämningar.
(Fredrika Spindler om multituden [mp3, transcript])

Allvarligt talat, multituden är inte alls ett monster. Det kan inte ens skrämma ett barn. Hur skulle det kunna göra det? Monster är skrämmande eftersom de finns, på riktigt. Med väsen och bestämning, och inte minst ett sätt att förgöra dem. Monster har kroppar och är av kött (oftast i alla fall). Till och med übermonster som Cthulhu har en kropp och är begränsad av en utsida (bara en väldigt, väldigt stor sådan). Det är lite av det som krävs för att vara ett monster liksom. Kött. Multituden saknar uppenbarligen allt det där och kan omöjligtvis vara ett monster. Låter mer som om det är metafysik, som terror eller fruktan. Monster är trots allt dessa attribut förkroppsligade. Fast det är klart , "multituden är metafysik", låter inte tufft.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hm, låter som en postautonomistisk twist på det som Marx skriver i Kapitalet att kapitalet är ett "besjälat monstrum" som är ute på varulvsjakt efter mervärde, vampyrlikt etc. Frågan är om det är lika träffande för att beskriva multituden.

9:38 PM, September 21, 2005  
Anonymous widing said...

Ah... Det finns dessutom inga monster på insidan av samhället. De liggger alltid och lurkar i periferin. Multituden konstituerar ju samhället. Metaforen håller verkligen inte.

11:39 PM, November 11, 2005  

Post a Comment

<< Home