: : This smile was more powerful than all the automatons - it was a ray of reality : :

Thursday, June 16, 2005

Att låta det gå förlorat – Om diskussionen

To discussion belong shared convictions as premises, the willingness to be persuaded, independence of party ties, freedom from selfish intrests.

- Carl Schmitt, The crisis of Parliamentary Democracy, 1923

Konsten att formulera ett problem är mycket viktig: man tänker ut ett problem och en problemställning innan man hittar en lösning. Inget sådant uppstår i en intervju, ett samtal eller en diskussion. [...] Det är ännu värre med invändningar. Varje gång någon har en in­vändning att göra får jag lust att säga: »ok, ok, låt oss gå över till något annat«. Invändningar tillför aldrig någonting.

- Gilles Deleuze, Samtalet, 1977

He gave us the wine to taste / not to talk about it / He gave us the wine to taste / and not to discuss / so let's taste it, let's taste it / don't criticize it and waste it

So take a drink, take a drink / don't talk about it and think / try a drop, try a drop / and stop if you want to stop / don't criticize and waste it


- Jonathan Richman, He gave us the wine to taste it, 2004

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Jo, det där deleuze säger är ju vackert, och jag känner mig skyldig varje gång jag börjar tänka i termer av invändningar och kritik, som jag ofta gör. Min tröst blir att deleuze själv aldrig kan hejda sitt eget flöde av invändningar och kritik.

2:32 PM, July 01, 2005  
Blogger thomas said...

Invändningar och kritik är svårt att undvika... Kevin Rowland såg det som en kamp mot djävulen, där invändingen och i förlängningen kompromissen var djävulens sätt att förgifta övertygelsen och försätta dig i tvivel. På gott och ont, för med tvivel kommer omvärdering, nya positioner, idéer men också ändlöst ifrågasättande och impotens.

"Compromise is the devil talking ­ and he spoke to me
He mentioned something of moving in,
I conversed once with him and yes, he related to me how necessity is evil's mother
He has no father,
only victims weak or strong."

11:31 PM, July 01, 2005  

Post a Comment

<< Home