: : This smile was more powerful than all the automatons - it was a ray of reality : :

Monday, May 16, 2005

Att hålla fast vid - Om moral

The fact is – and it must be a strange, deeply rooted one – that a person, however many legal methods of action he has at his disposal, is still dependent on loopholes for carrying his plans. The legal sphere, small or large, always borders upon the illegal one. The borderline advances with the prerogatives. For that reason transgressions are found more frequently among those on top than among those on the bottom. When prerogatives become absolute, the frontiers tend to blur, and it is difficult to distinguish between right and wrong.

Ernst Jünger, The Glass Bees, 1957

Det finns på alla sätt alltid förhållanden som sätts samman i sin ordning, i enlighet med hela naturens eviga lagar. Där finns varken Gott eller Ont, men däre­mot bra och dåligt. »'Bortom Gott och Ont'... Det be­tyder åtminstone inte 'bortom bra och dåligt'.« Bra - det är när en kropp direkt sätter samman sitt förhål­lande med vårt, och ökar vår kraft med hela eller med en del av sin. Det är exempelvis fallet med ett födo­ämne. Dåligt för oss - det är när en kropp tar isär vår kropps förhållande, trots att den fortfarande går sam­man med våra delar, men då med avseende på andra förhållanden än de som motsvarar vår essens: likt ett gift som bryter ned blodet.
[…]
Det är alltså på det viset som Etiken, det vill säga en typologi av immanenta sätt att existera, ersätter Moralen, som alltid relaterar existensen till transcendenta värden. Moralen är Guds dom, Omdömets sys­tem. Men Etiken vänder upp och ned på omdömets system. Den kvalitativa skillnaden mellan existens-modi (bra-dålig) ersätter värdenas motsatsförhållande (Gott-Ont). Värdenas illusion är ett med medvetan­dets illusion: medvetandet misskänner hela Naturen därför att det väsentligen är ovetande, därför att det inte känner till orsakernas och lagarnas ordning, för­hållandena och deras sammansättanden, därför att det nöjer sig med att invänta och skörda verkningar. Men det räcker med att inte förstå för att sätta igång och moralisera. Det är uppenbart att så fort man inte förstår en lag, framträder den i en moralisk skepnad som ett »man skall«.

Gilles Deleuze, Om skillnaden mellan Spinozas Etiken och en moral, 1981

Moral fiber. So, what is moral fiber? It's funny, I used to think it was always telling the truth, doing good deeds, basically being a fucking boy scout. But lately I've been seeing it differently. Now I think moral fiber's about finding that one thing you really care about. That one special thing that means more to you than anything else in the world. And when you find her, you fight for her. You risk it all; you put her in front of everything, your life, all of it. And maybe the stuff you do to help her isn't so clean. You know what? It doesn't matter. Because in your heart you know, that the juice is worth the squeeze. That's what moral fiber's all about.

David Wagner, Stuart Blumberg & Brent Goldberg, The girl next door, 2004

1 Comments:

Blogger skensats said...

Rätt url till Deleuze:
http://www.seedwiki.com/wiki/skensats/om_skillnaden_mellan_spinozas_etiken_och_en_moral.cfm?wpid=185678

1:01 PM, May 16, 2005  

Post a Comment

<< Home