: : This smile was more powerful than all the automatons - it was a ray of reality : :

Thursday, March 03, 2005

Satans verser #2: Hank Williams

Nåd, att vara i Guds nåd, är frälsningens och trons yttersta mening, dess själva epicentrum. Det är vad allting faller tillbaka på. Nåd. För att enklast förstå Guds nåd är genom att beakta vad det innebär att stå fjärran nåd, bortom. Att vara där dit omfamningen inte når.

The darkness is falling, the sky has turned gray
A hound in the distance is starting to bay
I wonder, I wonder, what she’s thinking of
Forsaken, forgotten, without any love

Alone and forsaken
by fate and by man
Oh, Lord, if you hear me,
please hold to my hand
Oh, please understand

(Hank Williams, Alone and forsaken)

Ensamhet, isolation, alienering – att vara främmande inför andra inför likväl inför sig själv, detta är själva motsatsen till nåd. Det är skärselden – helvetets lågor som plågor oss genom våra liv. Illa dolda demoner förgiftar våra sinnen (individen som avskärmar oss varandra som öar i ödsligt hav eller kollektivet som upplöser oss i en grå massa) och fjärmar oss från den enklaste av sanningar – vi är inte ensamma.

I saw the light, I saw the light
No more darkness, no more night
Now I'm so happy, no sorrow in sight
Praise the Lord, I saw the light

Just like a blind man, I wandered along
Worries and fears I claimed for my own
Then like the blind man that God gave back his sight
Praise the Lord, I saw the light

(Hank Williams, I saw the light)

Guds nåd är gemenskap. Det är att vara med Gud, inte längre ensam, inte längre främmande vare sig andra eller sig själv. Men nåd är inte en privat gemenskap mellan Gud och dig själv – nej, det är ”gemenskap från den heliga Anden åt er alla” (2 Kor 13:13). Guds nåd är upplösning av barriärerna mellan människan och hennes systrar och bröder. Det är kraften av att verkligen vara tillsammans. Det går inte enklare att förklara nåd.

There’s coming a day
When the world shall melt away
And Jesus shall come to claim His own
No more tears, no more pain, no woe

(Hank Williams, Ready to go home)

When God comes and gathers his jewels
All his treasures of diamonds and gold

(Hank Williams, When God comes and gathers his jewels)

Men gemenskapen i Guds nåd är väsenskild från den vi upplever idag; på arbetet, sjukhuset, skolan, köpcentret eller varhelst i världen. Gemenskapen av idag är kodad av framförallt en konstant, penningen, det universella värdet som tillskrivs allt och alla. ”Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket” (Matt 19:23); inte för att den rike har förbannad själ medan den fattige är renare än den vitaste snö. Nej, den rike kan inte vara Guds nåd eftersom i nåd finns ingen plats de värden som rikedomen bygger på.

The rich man like all, will be judged at that time,
but all of his wealth, will be left behind.
For no matter how much earthly wealth you get hold,
well my friend it won't save, your poor wicked soul.

When the world is on fire, on that judgement day,
for all of our wrongs, then we must pay,
but the debt can't be paid, with silver and gold,
no friends it won't save, your poor wicked soul.

(Hank Williams, Wealth won’t save your soul)


I Guds nåd finns inte längre någon rikedom eller någon fattigdom; alla värden som någonsin har separerat oss från varandra är förgjorda och kvar bara ett överflöd av måttlöshet och härlighet. ”Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare som stänger till himmelriket för människorna. Ni går inte själva in, och dem som vill komma dit in släpper ni inte in” (Matt 23:13). Vi får inte tveka när de jordiska makterna försöker hålla oss tillbaka. Himmelriket måste vi här på jorden bygga så det kan åtnjutas av oss de levande. Tillsammans, i Guds nåd.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home